Certifikáty

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001

Osvědčení o členství Hospodářská komora ČR

Asociace technických bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM

Certifikát NBU stupeň utajení "DŮVĚRNÉ"